0) { foreach ($files as $key => $file) { if (substr($file, 0, 1) == ".") { unset($files[$key]); } else { break; } } $files = array_values($files); } if (count($files) > 0) { //$index = rand(0,count($files)-1); shuffle($files); $path = get_bloginfo('template_directory').$directory; } else { echo 'Error: could not find header images.'; } } else { echo 'Error: could not find the header images folder.'; } ?> RSG Wolfsbos / Turnkey Projects

RSG Wolfsbos

 

Verbouw en inrichting van school RSG Wolfsbos te Hoogeveen

Werkzaamheden: Projectmanager en toezichthouder tijdens de verbouw

Tevens inkoop van meubilair gerealiseerd voor de kantoren van de staf.

  • Bouwcoördinatie
  • Projectmanagement
  • Interimmanagement
  • Huisvestingsmanagement