0) { foreach ($files as $key => $file) { if (substr($file, 0, 1) == ".") { unset($files[$key]); } else { break; } } $files = array_values($files); } if (count($files) > 0) { //$index = rand(0,count($files)-1); shuffle($files); $path = get_bloginfo('template_directory').$directory; } else { echo 'Error: could not find header images.'; } } else { echo 'Error: could not find the header images folder.'; } ?> Innersdijk / Turnkey Projects

Innersdijk

 

Werkzaamheden: Projectmanager voor verpleegtehuis Innersdijk te Groningen.
van de 210 bedden verhuizen er 174 bedden naar een tijdelijke locatie van 12.000m2 in Ten Boer.
36 bedden verhuizen naar de uitbereiding van Woonzorgcentrum Bloemhof in Ten Boer.
Op de oude locatie in Groningen wordt een nieuw gebouw gerealiseerd van 14.000m2.

  • Bouwcoördinatie
  • Projectmanagement
  • Interimmanagement
  • Huisvestingsmanagement