0) { foreach ($files as $key => $file) { if (substr($file, 0, 1) == ".") { unset($files[$key]); } else { break; } } $files = array_values($files); } if (count($files) > 0) { //$index = rand(0,count($files)-1); shuffle($files); $path = get_bloginfo('template_directory').$directory; } else { echo 'Error: could not find header images.'; } } else { echo 'Error: could not find the header images folder.'; } ?> Bouwcoördinatie / Turnkey Projects

Bouwcoördinatie

 

Tijdens een bouw of verbouw kan de coördinatie uitgevoerd worden door een projectmanager.

De projectmanager plant, coördineert en begeleid het project van A tot Z en voert de bouwvergaderingen en is het aanspreekpunt voor alle leveranciers tijdens de bouw en het aanspreekpunt voor u als opdrachtgever.

De projectmanager ziet er op  toe dat er volgens tekening en planning gewerkt word.

Het eventuele  meer- en minderwerk zal met de opdrachtgever besproken worden waardoor het budget bewaakt word en u als opdrachtgever nooit voor verrassingen komt te staan.

  • Bouwcoördinatie
  • Projectmanagement
  • Interimmanagement
  • Huisvestingsmanagement